Намерете продукт Delo

Гамата продукти Texaco Delo ви помага да постигнете най-добри резултати с всеки изминат километър чрез осигуряване на ефективна защита на оборудването, максимално увеличаване на издръжливостта на двигателя и свеждане до минимум на оперативните разходи. Вижте как продуктите Texaco Delo осигуряват защита от световна класа, като помагат на вашето оборудване и бизнес да стигнат по-далеч.