Antifreeze/Coolant Concentrate Thumbnail

Antifreeze/Coolant Concentrate

Antifreeze/Coolant Concentrate е концентрат охлаждаща течност несъдържащ нитрити, амини и фосфати, който осигурява рентабилна защита от замръзване,  кипене и корозия.

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Expand All
Предимства за клиентаThumbnail
Предимства за клиента
+
  • Предлага добра защита срещу корозия за широка гама метали, включително цветни компоненти
  • Съвместим с множество материали, от които се изработват уплътнения, подпомагайки защитата от протичане
  • Подпомага ефективната защита срещу замръзване и устойчивостта на кипене
ПриложенияThumbnail
Приложения
+
  • Antifreeze/Coolant Concentrate предлага целогодишна защита срещу замръзване и корозия.

Продуктът не трябва да се използва за защита на вътрешността на системи за питейна вода срещу замръзване.