Delo 100 Motor Oil SAE 40 Thumbnail

Delo 100 Motor Oil SAE 40

Delo 100 Motor Oil SAE 40 е едносезонно моторно масло с ниско съдържание на пепел, предназначено за употреба в тежко натоварени двутактови дизелови (Detroit Diesel) двигатели, работещи в магистрални и извънмагистрални условия.

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Expand All
Предимства за клиентаThumbnail
Предимства за клиента
+
  • Предлага защита срещу окисляването при високи температури, сгъстяването на маслото и формирането на вредни отложения в по-старите двигатели.
  • Ефективната защита от износване при високо налягане предпазва критичните компоненти на клапаните, като оптимизира експлоатационния живот на двигателя
  • Подпомага защитата от ръжда, корозия, лак и утайки и помага за запазването на маслените филтри и пръстени чисти.
ПриложенияThumbnail
Приложения
+
  • Delo 100 Motor Oil SAE 40 се препоръчва за употреба в по-стари двутактови и четиритактови дизелови двигатели в селскостопанската техника, строителното оборудване, морска и друга извънмагистрална техника, за които производителят е определил клас SAE 40.
  • Delo 100 Motor Oil SAE 40 особено се препоръчва за сериите 53,71,92 и 149 на двутактовите двигатели Detroit Diesel
  • За повече подробности вижте последните препоръки на Detroit Diesel.
  • Delo 100 Motor Oil SAE 40 използва надеждна технология, за да осигури силна работа на по-старите двигатели, работещи с дизелови горива с много ниско съдържание на сяра
  • Delo 100 Motor Oil SAE 40 също намира приложение в промишлеността, например: зъбни предавки, помпени вериги или където се изисква моторно масло с детергентни свойства. Все пак, съветваме потребителят да се консултира със съответния производител, за да даде неговите препоръките.