Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 Thumbnail

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Delo Gold Ultra SAE 10W-40 е масло за тежко натоварени двигатели с доказана ефективност, формулирано за надеждно запазване на вискозитета през целия експлоатационен живот на маслото в дизелови двигатели - Евро I, II, III, IV и V.

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Expand All
Предимства за клиентаThumbnail
Предимства за клиента
+
  • Формулиран да подобри устойчивостта на нискотемпературният шлам и високотемпературното окисляване и формирането на отложения по буталата
  • Ефективността на детергентите и контролът на киселините спомагат за поддържането на надеждността, чрез предотвратяване на корозията на двигателя и лагерите
  • Подпомага по-продължителният експлоатационен живот на двигателя чрез защита срещу износване и полиране на цилиндровите втулки
  • Предлага защита срещу износването и отложенията, причинени от сажди, предотвратявайки прекомерното увеличаване на вискозитета, запушването на филтъра и оптимизирането на времето за работа. 
ПриложенияThumbnail
Приложения
+
  • Проектиран за работа на дизелови двигатели без или с турбокомпресор със или без вътрешно охлаждане в камиони, автобуси, лекотоварни автомобили (LCV), превозни средства с висока проходимост, строителна техника, селскостопански превозни средства и морски дизелови двигатели.
  • Проектиран да осигури добра ефективност в повечето двигатели с рециркулация на отработените газове (EGR), в повечето двигатели снабдени със селективно каталитично редуциране (SCR) и двигатели без дизелови филтри за твърди частици частици (DPF) и системи за последваща обработка.