Delo Syn-THF XC Thumbnail

Delo Syn-THF XC

Delo Syn-THF XC е висококачествена синтетична трансмисионна течност за мокри спирачки, проектирана за приложения, където се изисква течност Volvo WB 102. Delo Syn-THF XC е формулирана с висококачествена синтетична базова течност в комбинация със специално оптимизирана система присадки.

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Expand All
Предимства за клиентаThumbnail
Предимства за клиента
+
  • Предлага добри, удължени интервали за смяна в сравнение с обикновените трансмисионни течности за мокри спирачки
  • Високоефективната система присадки, стабилна срещу механична деструкция, подпомага повишената защита на зъбните колела и запазването на вискозитета през целият експлоатационен живот на течността
  • Формулирана за нискотемпературна течливост, осигурявайки по-бързи студени стартирания и оптимизиран вискозитет, предлагащ подобрена икономия на гориво
  • Висок вискозитетен индекс, подпомагащ значителното запазване на вискозитета на маслото за ефективно смазване дори при работа при високи температури  
  • Добра стабилност на окисление, помагаща за устойчивостта срещу образуване на вредни утайки, лакове и отложения
ПриложенияThumbnail
Приложения
+
  • Delo Syn-THF XC е проектирана за употреба в осите на извънмагистрални и строителни машини, които са оборудвани с вградени мокри спирачки.  Количеството EP присадка, използвана във формулацията на Delo Syn-THF XC, е по-голямо от типичното за продукти от този тип и по-този начин се осигурява повишена защита за зъбните колела
  • Стабилността на окисление на синтетичните базови масла във формулацията означава, че в сравнение с обикновените течности, Delo Syn-THF XC предлага значително по-дълги интервали на обслужване, а температурната устойчивост  - че може да се използва при по-тежки условия на работа
  • Нискотемпературните качества на Delo Syn-THF XC предоставят значително намаляване на подгряващия период преди машината да е готова за работа
  • Delo Syn-THF XC има по-нисък кинематичен вискозитет спрямо обичайния за течностите, използвани в този тип приложения -  оптимизиран е за да подпомогне подобряването на ефективността на машината като същевременно продължава да осигурява защита за частите.  Високият вискозитетен индекс означава, че течността може да работи в широк температурен диапазон. Постигнато е чрез формулирането на продукта със синтетични базови масла с естествено висок вискозитетен индекс в комбинация с подобрител на вискозитетния индекс, който е много стабилен на механична деструкция. Тази комбинация подпомага поддържането на вискозитета и вискозитетния индекс на постоянно ниво през целият експлоатационен живот на течността.