Delo TorqForce Thumbnail

Delo TorqForce

Продуктите Delo TorqForce са трансмисионни течности и течности за силови предавки за тежки условия на работа с доказана ефективност, формулирани за употреба в скоростни кутии, задни мостове и хидравлични системи в  оборудване на Allison, Caterpillar, Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec/TTC, Vickers и ZF.

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Expand All
Предимства за клиентаThumbnail
Предимства за клиента
+
 • Доказаният пакет присадки спомага за защитата на металните повърхности от надраскване и износване при тежки условия на много високи температури и големи натоварвания
 • Надеждният контрол на триене помага за предотвратяване на приплъзването на зацепването и предлага тиха, ефективна работа на скоростната кутия и спирачките, като същевременно свежда до минимум износването
 • Формулацията с вискококачествени базови суровини предлага силна защита срещу окисление при високи температури на работа и спомага за удължаване на експлоатационния живот на маслото
 • Формулирани да поддържат металните части чисти и без отложения на лакове и утайки, които могат да причинят преждевременна повреда 
ПриложенияThumbnail
Приложения
+
 • Продуктите Delo TorqForce са смазочни материали с доказана ефективност, проектирани за употреба в скоростни кутии, задни мостове и хидравлични системи, изискващи течност, отговаряща на изискванията на Caterpillar TO-4 или Allison C-4. Също се препоръчват за трансмисионни и хидравлични системи произведени от Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec/TTC, Vickers и ZF
 • Продуктите Delo TorqForce са предназначени както за ново разработени, така и за по-стари модели задвижващи компоненти
 • Предлагат стабилно задържане на триенето, контрол на износването, съвместимост на уплътнението, стабилност на окисление и стабилност на вискозитета
 • Качествата на триене на течността са проектирани да се запазят през експлоатационния живот на маслото
 • Продуктите Delo TorqForce са формулирани да спомагат за защитата срещу износване, дори при тежки условия на работа и голямо натоварване. Предлагат защита срещу износване на прецизните части при условия на голямо натоварване, като помагат за контролирането на образуването на корозия, лак и утайки
 • Продуктите Delo TorqForce са съвместими с нови и традиционни материали за уплътнения и съединители
 • За да отговорят на спецификациите на Caterpillar, продуктите Delo TorqForce нямат модификатор на триенето .  Следователно, не се препоръчват за оборудване, изработено от други производители (OEMs), които изискват течности, с модификатор на триенето, за да осигурят плавна и тиха работа на спирачките.  За тези приложения използвайте1000 THF или Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30. (Също обърнете внимание, че е вярно и обратното – течности с модификатор на триенето като тези, не трябва да се използват за приложения Caterpillar TO-4)
 • Delo TorqForce SAE 10W също може да се използва като заместител на Cat HYDO 10W в приложения в хидравлични системи

Забележка: Основната препоръка на Caterpillar  за задни мостове и оси в извънмагистрална работа, е по-новата им спецификация за ефективността на маслата - FD-1. Delo TorqForce FD отговаря на тази спецификация. Маслата тип TO-4 все още са приемливи, но с по-къс интервал за смяна.