Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate Thumbnail

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate е първокачествен корозионен инхибитор с удължен експлоатационен живот . Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate е формулиран с патентована, иновативна технология с карбоксилатни добавки, проектирани да осигурят защита от корозия при дълъг експлоатационен живот и намалена поддръжка.

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Expand All
Предимства за клиентаThumbnail
Предимства за клиента
+
 • Иновативната и със синергетично действие композиция от добавки предлага удължена защита от корозия при намалена необходимост от поддръжка, спомагайки за удължаване на полезното време за работа.
 • Осигурява високоефективна защита в термостатите, радиаторите, водните помпи и останалите уязвими компоненти от охладителната система.
 • Осигурява надеждна защита за широка гама от метали в т.ч. алуминий, желязо, мед и сплави за запояване.
 • Съдейства за ефективната работа и защитата на охладителната система в модерните алуминиеви двигатели, характеризиращи се с високи температури
 • Надеждните, високотехнологични и бавно изчерпващи се инхибитори допринасят за дългата и постоянна работа и защита.
 • Не съдържащата силикати и фосфати технология предлага стабилни и надеждни разтвори дори и в по-твърди води
ПриложенияThumbnail
Приложения
+
 • При смесване с правилното количество вода, Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate се препоръчва за употреба като охлаждаща течност, промивна течност или гореща течност за изпитване за двигателни блокове и охладителни системи. При екстензивните полеви изпитвания беше доказано, че синергетичната комбинация от моно и ди-карбоксилни киселини осигурява ефективна защита за минимум 32 000 часа в корабни и стационарни двигатели.
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate осигурява дългосрочна защита срещу корозия благодарение на оптимизираните и патентовани органични корозионни инхибитори. Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate предлага дългосрочна защита за алуминиевите топлоотвеждащи повърхности, които са характерни за модерните двигатели. Инхибиторният пакет в Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate съдейства за защитата от кавитация без необходимостта от нитрити или нитрит-съдържащи спомагателни добавки (SCA).
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate осигурява дългосрочна защита срещу корозия. В зависимост от конкретното приложение, дозирането може да варира от 5 до 10%, но минималната концентрация, която трябва да се използва е 5 об.% Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate във вода. Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate може да се използва с пълно доверие в двигатели, изработени от чугун, алуминий или комбинация от тези два метала, и в охладителни системи, изработени от алуминиеви или медни сплави. Правилното дозиране на Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate се проверява с рефрактометър.
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate се препоръчва за високотехнологични двигатели като тези в състезателните коли или в тежко натоварени 'офроуд' автомобили и съоръжения, за които високотемпературната защита на алуминия е от особено голяма важност.
 • За корабните приложения концентрацията на Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate не трябва да е по-ниска от 5 об.%. При тази дозировка препоръчваната продължителност на използване е минимум 32 000 часа. Ако Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate непрекъснато се долива, за да се компенсират загубите от изтичане, охлаждащата течност може да се счита като 'напълнена за целия живот' на системата.
 • Някои малки корабни двигатели понякога се нуждаят от ограничена защита срещу замръзване. Тя може да се осигури като се използва адекватна дозировка от Delo XLC Antifreeze/Coolant, на базата на етилен гликоли, който да се вложи допълнително към 5 об.% Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate. За осигуряване на защита до -10°С и  -15°С, необходимите концентрации от XLC са съответно 22 и 29 об. %.
 • За офроуд автомобили, камиони и автобуси препоръчваната продължителност на използване е 8 000 часа или 650 000 км, при условие, че се използват 7.5 об.%  Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate
 • При дозиране от 7.5 об.%, Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate ще осигури ненадмината защита срещу корозия в стационарните двигатели за минимум 32 000 часа.
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate може да се използва и в концентрации от 10 об.% като гореща течност за изпитване на нови двигателни блокове. Новопроизведените двигатели се тестват в продължение на от 5 до 10 минути, след което течността се източва и обикновено се използва отново. Ако двигателните блокове няма да се вграждат веднага в автомобили, Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate ще осигури необходимата защита срещу корозия на празния двигател за период до два месеца.
 • При 5 об.% Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate може да се използва като промиваща течност за почистване на охладителни системи, които преди това са били напълнени с друг пакет инхибитори. В повечето случаи е необходимо да се промие системата два пъти. За постигането на добри резултати е необходимо двигателят да е достигнал нормалните си работни температури и всички термо-вентили да са отворени.
 • Освен това Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate може да се използва и като инхибиторен пакет в системи за централно отопление,  безопасни хидравлични течности и течности в минната индустрия.
 • За предпочитане е използването на омекотена вода за разреждане. Лабораторните изпитвания показват, че добри резултати по отношение на защитата от корозия се получават с вода с твърдост 20dH, съдържаща до 500 ppm хлориди или 500 ppm сулфати. Водата, използвана за разреждане, не трябва да съдържа цинк, тъй като неговото присъствие е предпоставка за образуване на утайки.
 • Продуктът е съвместим с двигателни охлаждащи течности на основата на гликоли. Препоръчва се смяната на охлаждащата течност да става на всеки пет години или при превишаване на посоченото време за работа, в зависимост от това, кое настъпва първо.