Associated Concrete: Самосвал

Самосвалът постига над 1,6 милиона километра експлоатационен живот с гамата продукти Delo.

Associated Concrete: Самосвал

Самосвалът постига над 1,6 милиона километра експлоатационен живот с гамата продукти Delo.