Kokosing Construction: Severe Duty Operation

Моторни масла и охлаждащи течности Delo помагат на Kokosing Construction да поддържа огромната си гама оборудване при трудни условия на работа. Чуйте разказа от фронтовата линия.

Kokosing Construction

Моторни масла и охлаждащи течности Delo помагат на Kokosing Construction да поддържа огромната си гама оборудване при трудни условия на работа. Чуйте разказа от фронтовата линия.