Aveng Moolmans

Постига повече от 23 000 работни часа в товарен камион-самосвал в мината за добив на никел Tati Nickel Mine, благодарение на гамата продукти Delo.

Aveng Moolmans

Постига повече от 23 000 работни часа в товарен камион-самосвал в мината за добив на никел Tati Nickel Mine, благодарение на гамата продукти Delo.