LubeWatch анализ на масло

Най-добрата поддръжка е превантивната поддръжка. Програмата на Chevron LubeWatch анализ на масло дава на ръководителите на поддръжката на оборудването критична информация относно ефективността (експлоатационните показатели) на маслата във всички мобилни и тежки индустриални приложения.

АНАЛИЗЪТ НА МАСЛОТО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО ВИ ДА РАБОТИ ПО-ДОБРЕ ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ

Texaco Lube Watch Oil Analysis helps your vehicles and equipment run better for longer

LubeWatch анализът на масло ви дава възможност да следите експлоатационните показатели на оборудването, което е жизненоважно за бизнеса ви. Експлоатационния живот и интервалите за смяна на маслото могат да бъдат оптимизирани чрез редовен анализ на маслото, нуждите от масло могат да бъдат открити, а променящата се среда в оборудването може да бъде наблюдавана.

Тази информация помага при точното планиране на поддръжката, което може да намали времето на престой или дори да елиминира риска от катастрофална повреда.

Texaco Lube Watch Oil Analysis helps your vehicles and equipment run better for longer
НАДЕЖДНОСТТА Е АНГАЖИМЕНТ

Изграждането на сигурност в ежедневните бизнес операции е ангажимент. Ние знаем. В Chevron създадохме корпоративна култура, която се върти около безопасността и надеждността. Съчетаваме това с наследството ни от водещи в отрасъла иновации във формулациите на продуктите. Безопасната и надеждна работа е продължение на това, което сме, и ни отличава от доставчиците на смазочни материали, които просто говорят за надеждност. В "Шеврон" го реализираме – „живеем по този начин“.ФАКТИ ЗА ПОДДРЪЖКАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА АНАЛИЗ НА МАСЛА

80%

Времето за работа се увеличава максимално чрез ползването на анализа на маслото.*

77%

Откриват, че използването на информация от резултатите от изпитванията от анализа на масло води до подобряване на програмата им за поддръжка и помага на оборудването им да работи по-надеждно.*

69%

Са използвали резултатите от изпитванията от анализа на масло, за да оптимизират интервалите за смяна на маслото - до два пъти по-високи от тези със стандартен интервал.*

80%

Докладват, че спирането на работа по график спестява пари в сравнение с разходите за неочаквани повреди на оборудването.*

*POLARIS OUTLOOK 2015 Референтно изследване за индустрията за анализ на масла.

ДОБАВЕТЕ LUBEWATCH КЪМ ПРОГРАМАТА СИ ЗА ПОДДРЪЖКА

Предаването на масло или други смазочни продукти за LubeWatch анализ е просто. Само се свържете с местния офис „Продажби“ или оторизиран дистрибутор на Texaco, който ще ви помогне да си откриете онлайн LubeWatch акаунт и ще ви предостави комплектите за вземане на проби.

След като вземете проба, изпратете я на лабораторията в предоставения ви предварително адресиран LubeWatch плик. Повечето изпитвания на пробите ще са готови до 48 часа от получаването. Можете да получите резултатите по e-mail или да ги видите онлайн.

 

ИСКАТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ LUBEWATCH?