No Thumbnail

Надеждността и ефективната работа удължават срока на експлоатация

Клиентите споделят как продукти Delo удължават защитата през целия експлоатационен срок, увеличават максимално издръжливостта на двигателя и свеждат до минимум оперативните разходи.

No Thumbnail

Кредото на Фреди Додж

За Фреди Додж от предаването “Треска за злато” по Discovery Channel надеждната работа на оборудването е всичко. Вижте защо той разчита на Delo.

Kokosing Construction, Westerville, USA

Разчита на продукти Delo, за да поддържа ефективната работа на своето оборудване.