“КОГАТО РЕША ДА НАПРАВЯ НЕЩО, НИЩО НЕ МОЖЕ ДА МЕ СПРЕ.”
“ИЗГРАДИХ СВОЕТО ЩАСТИЕ ОТ ДИЗЕЛ, СТОМАНА И ПОТ.”
“ТРУДНО Е. НЯКОИ МОГАТ ДА ГО ВЪРШАТ, ДРУГИ - НЕ.”
“НЕ МЕ Е ГРИЖА КОЛКО ТРУДНО ЩЕ СТАНЕ, НЯКОЙ ЩЕ ОЦЕЛЕЕ. И АЗ ВИНАГИ СЕ СТРЕМЯ ТОЗИ НЯКОЙ ДА СЪМ АЗ.”

НАМЕРЕТЕ НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС ДИСТРИБУТОР НА CHEVRON LUBRICANTS